Työnohjaus

Työnohjaus on tavoitteellista työn tutkimista. Se on yhteiseen keskusteluun ja vuoropuheluun perustuvaa luottamuksellista vuorovaikutusta, jossa voidaan hyödyntää mm. tarinallisia ja ratkaisukeskeisiä keskustelun keinoja.

Työnohjauksessa tutkitaan ja kehitetään omia toimintatapoja, kuunnellaan työn itsessä herättämiä tunteita ja pohditaan niiden merkitystä oman itsen ja työn tekemisen kannalta. Ohjaus voi toteutua yksilö-, ryhmä- tai yhteisötasolla.