Työskentelytapojani

Työskentelytapojani2019-04-10T10:59:26+03:00

Tietokoneavusteinen kuntoutus

Tietokoneavusteista kuntoutusta käytetään tarpeen mukaan osana yksilö- tai ryhmäpuheterapiaa. Hyödynnän työssäni erilaisia oppimisympäristöjä ja opetusohjelmia, kuvassa CognAid oy:n Lexia ohjelma.

Tietokoneen käyttö tuo puheterapiaan uudenlaisia ulottuvuuksia ja mahdollistaa tarvittaessa yksilöllisen kotiharjoittelun.

Voimavarakeskeinen työskentely

Voimavarakeskeinen työskentely tukee asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä elämänhallintaa. Ongelmana pidetään ongelmaa, sen sijaan että ongelma nähtäisiin ihmisenä. Siitä puhutaan ihmisen ulkopuolella olevana asiana, mikä mahdollistaa keskustelun henkilön ja ongelman välisestä suhteesta.

Työskentelyssä kannustan ihmisiä itse antamaan asioille merkityksiä ja selityksiä. Sallimme monenlaisia identiteetin kuvauksia – ihminen on muutakin kuin adhd, dysfasia, r-vika, autisti tai jokin muu ongelma.

Näen erilaisuuden elämään kuuluvana rikkautena. Luokittelu ja diagnosointi on toki tarpeellista, mutta se ei voi olla tulevaisuutta omistavaa ja ennalta säätelevää – asiakkaat ovat itse oman elämänsä ja suhteidensa asiantuntijoita.

Ulkopuolisella asiantuntijalla ei yksin ole ratkaisuja – muutokset saavutamme yhteistyöllä.

Hillevi Hautala-Malmström

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1991 ja aloittanut työskentelyn yrittäjänä 1992, mistä lähtien olen toiminut mm. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttajana. Muita yhteistyötahoja ovat kunnat, sairaanhoitopiirit ja vakuutusyhtiöt.

Olen aktiivisesti kouluttautunut työni ohella; kouluttautumistani ovat ohjanneet työni haasteet ja mielenkiinnon kohteet.

Vapaat terapia-ajat

Jatkan Kelan vaativan lääkinnällisen terapian palveluntuottajana 2023 alkaen. Vapaita terapia-aikoja voit tiedustella alkuvuodesta -23.

Linkkejä

Ilmoitustaulu