Työnohjaus

Työnohjaus2019-04-09T11:38:03+03:00

Työnohjaus on tavoitteellista työn tutkimista

Työnohjaus on yhteiseen keskusteluun ja vuoropuheluun perustuvaa luottamuksellista vuorovaikutusta, jossa voidaan hyödyntää mm. tarinallisia ja ratkaisukeskeisiä keskustelun keinoja.

Työnohjauksessa tutkitaan ja kehitetään omia toimintatapoja, kuunnellaan työn itsessä herättämiä tunteita ja pohditaan niiden merkitystä oman itsen ja työn tekemisen kannalta. Ohjaus voi toteutua yksilö-, ryhmä- tai yhteisötasolla.

Hillevi Hautala-Malmström

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1991 ja aloittanut työskentelyn yrittäjänä 1992, mistä lähtien olen toiminut mm. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttajana. Muita yhteistyötahoja ovat kunnat, sairaanhoitopiirit ja vakuutusyhtiöt.

Olen aktiivisesti kouluttautunut työni ohella; kouluttautumistani ovat ohjanneet työni haasteet ja mielenkiinnon kohteet.

Vapaat terapia-ajat

Jatkan Kelan vaativan lääkinnällisen terapian palveluntuottajana 2023 alkaen. Vapaita terapia-aikoja voit tiedustella alkuvuodesta -23.

Linkkejä

Ilmoitustaulu