Artikkeleita

Artikkeleita2021-06-10T07:51:26+03:00

Mitä puheterapeutti tekee

Puheterapeutti on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut laillistettu ammattihenkilö, joka työskentelee erilaisten vuorovaikutuksen, syömisen, nielemisen, äänen, puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden parissa. Koulutus on monitieteinen pitäen pääaineen logopedian lisäksi sisällään opintoja mm. kielitieteestä, lääketieteen eri osa-alueilta ja [...]

Kinesioteippaus puheterapeutin työvälineenä

Kinesioteippaus on pääasiassa faskian kautta kehoon vaikuttava sensorinen terapiamenetelmä, jota käytetään Suomessa laajasti muun muassa fysio- ja toimintaterapiassa. Viime vuosina menetelmää on sovellettu myös puheterapiassa osana asiakkaan oraalialueen sensomotorista kokonaiskuntoutusta. 

Verbaalinen apraksia afasian viitekehyksessä

Opinnäytetyössäni (1991) tutkin neljän afaatikon puheen apraksian ilmentymiä. Afasiatyypin ja afasian vaikeusasteen määrittelemiseksi tutkittaville tehtiin WAB (Western Aphasic Battery) – testin silloinen suomen kielinen kokeiluversio.