Puheterapia ja lukitutkimukset

Puheterapia ja lukitutkimukset2019-04-09T15:41:07+03:00

Mitä on puheterapia?

Puheterapia on luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen perustuvaa äänen, puheen, kielen ja kommunikointitaitojen tutkimista ja kuntoutusta. Puheterapia toteutuu yksilöllisesti asiakkaan tarpeista laaditun kuntoutussuunnitelman ja yhdessä neuvoteltujen tavoitteiden saavuttamisen pohjalta.

Puheterapian tavoitteena on parantaa tai ylläpitää asiakkaan kielellistä kommunikointikykyä ja tarvittaessa ohjata ja opastaa korvaavien kommunikaatiokeinojen kuten kuvien, viittomien tai kommunikaatiolaitteiden käytössä.

Puheterapia on yleensä sairaanhoitopiirien, kuntien tai Kelan kustantamaa arvonlisäverotonta lääkinnällistä kuntoutusta.

Kela kustantaa puheterapiaa terveydenhuollossa laaditun kuntoutussuunnitelman mukaisesti tiettyjen kriteerien pohjalta. Voit ostaa puheterapeutin palveluja myös itse.

Miten puheterapiaan pääsee?

Alle kouluikäiset lapset ohjataan puheterapiaan yleensä neuvolan kautta. Kunnan puheterapeutti tutkii ja tarvittaessa lähettää lapsen jatkotutkimuksiin foniatrille tai lastenneurologille. Tarkempi tilanteen selvittely toteutuu alue- tai keskussairaalassa. Siellä laaditun kuntoutussuunnitelman mukaisesti lapsi voidaan ohjata yksityiselle puheterapeutille tiiviiseen kuntoutukseen.

Kouluikäiset lapset ohjataan tavallisesti ensin psykologin tai neuropsykologin tutkimuksiin, jota kautta heille voi järjestyä puheterapeuttinen kuntoutus lukivaikeuksien taustalla vaikuttaviin kielellisiin ongelmiin.

Aikuiset voivat ohjautua yksityiselle puheterapeutille esimerkiksi työterveyshuollon suositteleman foniatrin konsultaation jälkeen, tai esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön akuutin hoitovaiheen jälkeen.

Ota rohkeasti yhteyttä, mietitään yhdessä parasta ratkaisua juuri Sinun tarpeidesi pohjalta.

Yksilöpuheterapia on mahdollista vastaanotollani Nurmijärvellä. Sopimuksen mukaan teen myös koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä.

Lukitutkimukset

Teen lukitutkimuksia kaiken ikäisille koululaisille ja aikuisille. Lukitutkimukset esimerkiksi ylioppilastutkintoa varten on hyvä tehdä jo lukiota aloitettaessa, jolloin mahdollisia tukitoimia opiskelussa voidaan hyödyntää heti. Eri oppilaitoksissa on erilaisia käytäntöjä lukihäiriöisille oppilaille: esimerkiksi lukioissa käytäntö vaihtelee – toisissa lukioissa tukitoimet järjestyvät helposti, toisissa niiden toteuttamiseen tarvitaan asiantuntijan lausunto lukihäiriöstä. Ylioppilastutkintoa varten tarvitaan aina lausunto, mikäli on tarvetta tukitoimiin tai arvosanan tarkistuksiin lukihäiriön vuoksi.

Lukilausunnosta on hyötyä paitsi ylioppilaskirjoituksissa myös jatko-opinnoissa ja työelämässä kirjoitusten jälkeen. Myös ammatillisissa oppilaitoksissa ja autokouluissa mahdollinen lukihäiriö huomioidaan kun siitä on olemassa lausunto.

Hillevi Hautala-Malmström

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1991 ja aloittanut työskentelyn yrittäjänä 1992, mistä lähtien olen toiminut mm. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttajana. Muita yhteistyötahoja ovat kunnat, sairaanhoitopiirit ja vakuutusyhtiöt.

Olen aktiivisesti kouluttautunut työni ohella; kouluttautumistani ovat ohjanneet työni haasteet ja mielenkiinnon kohteet.

Vapaat terapia-ajat

Jatkan Kelan vaativan lääkinnällisen terapian palveluntuottajana 2023 alkaen. Vapaita terapia-aikoja voit tiedustella alkuvuodesta -23.

Linkkejä

Ilmoitustaulu