Etusivu2024-01-04T09:19:25+02:00

Puheluotsi ohjaa
kohti onnistumisia

Olen Hillevi Hautala-Malmström ja työskennellyt vuodesta 1989 laaja-alaisesti kommunikaatiohäiriöiden parissa. Eniten kokemusta minulle on kertynyt lasten kielellisten vaikeuksien kuntoutuksesta ja aikuisten afasiakuntoutuksesta. Teen lukiarviointeja sekä lapsille että aikuisille. Olen koko työurani ajan ollut kiinnostunut motorisista puheen pulmista. Kuulun myös kokeneiden puheterapeuttien verkostoon (www.kokenutpuheterapeutti.fi)

Asiakaspalautetta

Voit milloin tahansa antaa minulle palautetta toiminnastani. Voit antaa palautetta yksittäisestä terapiakerrasta tai pidemmästä terapiajaksosta.

Puheterapia ja lukitutkimukset

Työnohjaus

Hengitysohjaus

Myofunktionaalinen terapia

Hillevi Hautala-Malmström

Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1991 ja aloittanut työskentelyn yrittäjänä 1992, mistä lähtien olen toiminut mm. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttajana. Muita yhteistyötahoja ovat kunnat, sairaanhoitopiirit ja vakuutusyhtiöt.

Olen aktiivisesti kouluttautunut työni ohella; kouluttautumistani ovat ohjanneet työni haasteet ja mielenkiinnon kohteet.

Vapaat terapia-ajat

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen aikoja voit tiedustella alkuvuodesta 2024 lähtien.

Linkkejä

Ilmoitustaulu