KOULUTUS

Pitkät koulutukset

Puheluotsin kouluttautuminen puheterapeutin työn ohessa:

2002-2004: Erityispedagogiikan perus-ja aineopintoja 28 ov.
2002: Castillo-Morales orofakiaalinen regulaatioterapia 2 viikkoa.

2003: Castillo-Morales orofakiaalisen terapian jatkokurssi 2 päivää.
2003: Hanen-koulutus: It takes two to talk. 5 päivää.

2004: PECS - The Picture Exchange Communication system. 2 päivää.
2005: Sillalla - seminaari; puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio. 2 päivää.
2006: Toimivat kommunikointikansiot kaikille. 2 päivää.
2009: Sosiaalishaptinen kommunikaatio. 6 päivää. 3 op.

2011: ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health
2011: Oral Placement Therapy; levels 1 and 2. 4 päivää.
2012: GAS - tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä. 3 op.

2013: Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus. 2 päivää.
2013: Langmore Foundation FEES-course. 2 päivää.
2013: Lasten ja aikuisten puheen apraksia - erotusdiagnostiikka ja kuntoutus. 3 päivää.

2014: A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech...
2014: Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach. 2 päivää.

2015: Soveltavan positiivisen psykologian koulutus. 6 päivää.
2015: Myofunktionaalisen terapian koulutus. 2 päivää.
2015: Teaching Functional Speech to Non-Verbal Individuals with Behavior Problems.
2015: Varhaisen vuorovaikutuksen arviointi - Care-index. 8 päivää.

2016: Working with Selective Mutism. 2 päivää.
2016: PROMPT-koulutus. 3 päivää.
2016: Manuaalisten hoito-otteiden hyödyntäminen orofakiaalisessa kuntoutuksessa.
8 päivää.

2017: Integrated Treatment of Feeding Speech and Mouth Function in Pediatrics. 3 päivää.
2017: Myofunktionaalisen terapian koulutus. 4 päivää.

2018: Roihua kommunikointiin. 3 päivää.
2018: 29th Congress of Union of the European Phoniatricians. 3 päivää.
2018: Assesment and Treatment using the SOS Approach to Feeding. 4 päivää.
2018: AAMS' 3rd Congress. 5 päivää.

Puheluotsi kouluttamassa:

23.1.2015: KINESIOLOGY TAPING:
Basic Special for Speech Therapists. Oulu

24.1.2015: KINESIOLOGY TAPING:
Basic Special for Speech Therapists. Helsinki.

5.3.2016: KINESIOTEIPPAUKSEN SOVELTAMINEN:
Kasvojen ja kaulan alue. Helsinki.

30.9.2017: KINESIOTEIPPAUKSEN SOVELTAMINEN:
Kasvojen ja kaulan alue. Turku.

Aiheeseen liittyvä artikkeli:
Kinesioteippaus puheterapeutin työvälineenä