Lukitutkimukset

Teen lukitutkimuksia kaiken ikäisille koululaisille ja aikuisille. Lukitutkimukset esimerkiksi ylioppilastutkintoa varten on hyvä tehdä jo lukiota aloitettaessa, jolloin mahdollisia tukitoimia opiskelussa voidaan hyödyntää heti. Eri oppilaitoksissa on erilaisia käytäntöjä lukihäiriöisille oppilaille: esimerkiksi lukioissa käytäntö vaihtelee – toisissa lukioissa tukitoimet järjestyvät helposti, toisissa niiden toteuttamiseen tarvitaan asiantuntijan lausunto lukihäiriöstä. Ylioppilastutkintoa varten tarvitaan aina lausunto, mikäli on tarvetta tukitoimiin tai arvosanan tarkistuksiin lukihäiriön vuoksi.

Lukilausunnosta on hyötyä paitsi ylioppilaskirjoituksissa myös jatko-opinnoissa ja työelämässä kirjoitusten jälkeen. Myös ammatillisissa oppilaitoksissa ja autokouluissa mahdollinen lukihäiriö huomioidaan kun siitä on olemassa lausunto.