Puheterapia

Alle kouluikäiset lapset ohjataan puheterapiaan yleensä neuvolan kautta. Kunnan puheterapeutti tutkii ja tarvittaessa lähettää lapsen jatkotutkimuksiin foniatrille tai lastenneurologille.
Tarkempi tilanteen selvittely toteutuu alue- tai keskussairaalassa. Siellä laaditun kuntoutussuunnitelman mukaisesti lapsi voidaan ohjata yksityiselle puheterapeutille tiiviiseen kuntoutukseen.

Kouluikäiset lapset ohjataan tavallisesti ensin psykologin tai neuropsykologin tutkimuksiin, jota kautta heille voi järjestyä puheterapeuttinen kuntoutus lukivaikeuksien taustalla vaikuttaviin kielellisiin ongelmiin.

Aikuiset voivat ohjautua yksityiselle puheterapeutille esimerkiksi työterveyshuollon suositteleman foniatrin konsultaation jälkeen, tai esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön akuutin hoitovaiheen jälkeen.

Ota rohkeasti yhteyttä, mietitään yhdessä parasta ratkaisua juuri Sinun tarpeidesi pohjalta.

Yksilöpuheterapia on mahdollista vastaanotollani Nurmijärvellä. Sopimuksen mukaan teen myös koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä.

Ryhmäpuheterapiassa työskennellään 2-4 hengen ryhmissä. Ryhmätyöskentely sopii erityisen hyvin afasiakuntoutujille yksilöllisen puheterapiakuntoutusjakson jälkeen.

Myös lapset ja nuoret hyötyvät harjoiteltavien tai jo opittujen kommunikointitaitojen soveltamisesta ryhmässä.

Autan mm. seuraavien kommunikoinnin häiriöiden kanssa

  • artikulaation vaikeudet, yksittäiset äännevirheet
  • viivästynyt puheen ja kielen kehitys
  • kielen kehityksen erityisvaikeus (dysfasia)
  • puhemotoriset vaikeudet (dyspraksiat, dysartriat) ja syömisvaikeudet
  • änkytys
  • afasiakuntoutus
  • sokeuteen ja aistimonivammaisuuteen liittyvät kielelliset ongelmat ja sosiaalishaptinen kommunikointi
  • laaja-alaiset kehityshäiriöt, autismi, kehitysvammat
  • lukikuntoutus