Voimavarakeskeinen työskentely

Voimavarakeskeinen työskentely tukee asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä elämänhallintaa. Ongelmana pidetään ongelmaa, sen sijaan että ongelma nähtäisiin ihmisenä. Siitä puhutaan ihmisen ulkopuolella olevana asiana, mikä mahdollistaa keskustelun henkilön ja ongelman välisestä suhteesta.

Työskentelyssä kannustan ihmisiä itse antamaan asioille merkityksiä ja selityksiä. Sallimme monenlaisia identiteetin kuvauksia – ihminen on muutakin kuin adhd, dysfasia, r-vika, autisti tai jokin muu ongelma.

Näen erilaisuuden elämään kuuluvana rikkautena. Luokittelu ja diagnosointi on toki tarpeellista, mutta se ei voi olla tulevaisuutta omistavaa ja ennalta säätelevää – asiakkaat ovat itse oman elämänsä ja suhteidensa asiantuntijoita.

Ulkopuolisella asiantuntijalla ei yksin ole ratkaisuja – muutokset saavutamme yhteistyöllä.