Tietokoneavusteinen kuntoutus

Tietokoneavusteista kuntoutusta käytetään tarpeen mukaan osana yksilö- tai ryhmäpuheterapiaa. Hyödynnän työssäni erilaisia oppimisympäristöjä ja opetusohjelmia, kuvassa CognAid oy:n Lexia ohjelma.

Tietokoneen käyttö tuo puheterapiaan uudenlaisia ulottuvuuksia ja mahdollistaa tarvittaessa yksilöllisen kotiharjoittelun.