Mitä puheterapia on?

Puheterapia on luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen perustuvaa äänen, puheen, kielen ja kommunikointitaitojen tutkimista ja kuntoutusta. Puheterapia toteutuu yksilöllisesti asiakkaan tarpeista laaditun kuntoutussuunnitelman ja yhdessä neuvoteltujen tavoitteiden saavuttamisen pohjalta.

Puheterapian tavoitteena on parantaa tai ylläpitää asiakkaan kielellistä kommunikointikykyä ja tarvittaessa ohjata ja opastaa korvaavien kommunikaatiokeinojen kuten kuvien, viittomien tai kommunikaatiolaitteiden käytössä.

Puheterapia on yleensä sairaanhoitopiirien, kuntien tai Kelan kustantamaa arvonlisäverotonta lääkinnällistä kuntoutusta.

Kela kustantaa puheterapiaa terveydenhuollossa laaditun kuntoutussuunnitelman mukaisesti tiettyjen kriteerien pohjalta. Voit ostaa puheterapeutin palveluja myös itse.